Gjurmo dergesen
Pikat e Sherbimit te DHL-se ne qytetin tuaj
Pesha (Kg)Cmimi (Euro)
0 - 2.0 3.6
2.1 - 4.0 5.04
4.1 - 6.0 6.48
6.1 - 8.0 7.92
8.1 - 10.0 9.36
10.1 - 12.010.8
12.1 - 14.012.24
14.1 - 16.013.68
16.1 - 18.015.12
18.1 - 20.016.56
+ 1 Kg0.72
2117.28
2218
2318.72
2419.44
2520.16
2620.88
2721.6
2822.32
2923.04
3023.76