Financim me keste te ulta mujore
Vendos shumen ne "euro"
euro
Numri i muajve qe do te shlyeni Pagesen:
Klikoni OK qe te vazhdoni llogaritjen
Shenim: Ju mund te aplikoni ne Union Bank, pavaresisht se ku e merrni pagen!